Detaljen..

Det är detaljen som gör det!
Visst är det så Men man måste se till helheten ochså, först då kommer detaljerna till sin fulla rätt. Detaljen gör det!