Ta vara på ljuset!

Ett härligt sätt att ta vara på det värdefulla ljuset.
Ännu så länge är det ljusa dagar men vikten av att ta vara på ljuset ökar ju längre in på hösten vi kommer.